Copy thành công!

https://hocvienfamilygroup.com?name=88

Tôi đã thay đổi số tiền kiếm được bằng cách phát triển tư duy | Jim Rohn

Bạn được trả tiền là do giá trị bạn đem lại cho thị trường chứ không phải thời gian của bạn Hãy đọc tất cả những quyển sách có thể đọc Hãy học tất cả những kỹ năng có thể học Để biết cách Đầu tư thông minh hơn

Thứ tư, 07/06/2023

✎ Jim Rohn, là một doanh nhân, tác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ. Ông được mệnh danh là Bậc thầy của các bậc thầy về Phát triển bản thân, Là người trực tiếp hướng dẫn và đào tạo ra những con người xuất chúng thế giới như Tony Robins, Jack Canfield,..

Người chiến thắng sẽ là người không ngại thay đổi, không ngừng xem xét lại mình để khám phá ra những thị trường mới.

Tư duy kinh doanh đồng nghĩa với tư duy chiến lược. Nói cách khác, đó là khả năng nhìn xa trông rộng, giúp bạn tránh xa những sai lầm của tầm nhìn ngắn hạn. Tầm nhìn kinh doanh sẽ quyết định nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nhân sự, khả năng thu hút người giỏi

Để có được tư duy kinh doanh tốt đồng nghĩa với việc phải bạn tự trang bị cho mình những vốn kiến thức nền tảng nhất định.

Những kiến thức ấy sẽ giúp bạn trở thành một nhà chiến lược thực thụ, là hành trang cần thiết trên con đường kinh doanh sau này.

hocvienfamilygroup