Copy thành công!

https://hocvienfamilygroup.com?name=24

KHÔNG BỎ CUỘC. NỖ LỰC ĐỂ TỐT HƠN 1% MỖI NGÀY

Ai cũng có trong mình một ước mơ, tôi tin bạn cũng vậy, dù đó là "ước mơ lớn" hay "nhỏ" thì việc đạt được ước mơ sẽ giúp bạn hạnh phúc. Thế nhưng, không phải ai cũng nỗ lực để đạt được ước mơ của mình…

Thứ tư, 14/06/2023

Hy vọng:

"Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy.

Nếu bạn không thể chạy, thì hãy đi.

Nếu bạn không thể đi, thì hãy bò.

NHƯNG CHO DÙ LÀM GÌ ĐI NỮA, BẠN VẪN PHẢI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.

"- Martin Luther King Jr -

hocvienfamilygroup