Copy thành công!

https://hocvienfamilygroup.com?name=32

ĐÁNH BẠI NỖI SỢ - ĐỪNG ĐỂ GIẤC MƠ CỦA BẠN BỊ GIẾT CHẾT TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC

Người ta thường không hối hận vì những điều mình làm, mà hối hận vì những điều mình không làm… Bạn có đang sợ hãi điều gì không? Phần lớn nỗi sợ đến từ trí tưởng tượng của bạn. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn còn đang suy nghĩ quá nhiều và để cảm giác ấy chiếm ngự. Đừng để nỗi sợ giết chết giấc mơ của bạn.

Thứ tư, 14/06/2023

hocvienfamilygroup