Copy thành công!

https://hocvienfamilygroup.com?name=76

KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI, TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH

KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI, TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH

Thứ hai, 12/06/2023

Dù bạn là bất kì ai, bạn cũng sẽ có những khó khăn riêng của mình, điều quan trọng là bạn hãy coi như đó là thử thách mà thượng đế dành riêng cho bạn. Mục tiêu càng lớn, vạch xuất phát càng xa thì thử thách càng căm go, khốc liệt.

Đối với tôi, sự khởi đầu là chưa cần quá hoàn hảo, quan trọng là bạn phải bắt tay vào thực hiện và làm cho đến cùng.

hocvienfamilygroup